לפני חידוש היה עץ חום אחרי החידוש לבן מט בשילוב שיש דמוי בוצר

הוזז את החץ ימינה שמאלה

לפני חידוש היה שמנת אחרי החידוש שחור מט בשילוב עץ

הוזז את החץ ימינה שמאלה

לפני חידוש היה עץ אחרי החידוש לבן מט

הוזז את החץ ימינה שמאלה